Interventional Cardiology Forum 3: 3-8, doi: 10.3897/icf.3.e102468
Сърдечно-съдовата медицина през 2022 г: 10-те най-добри статии за клапни сърдечни заболявания
expand article infoHelmut Baumgartner, Bernard Iung§, David Messika-Zeitoun|
‡ University Hospital Muenster, Muenster, Германия§ Bichat Hospital, Paris, Франция| University of Ottawa Heart Institute, Ottawa, Канада
Open Access
Резюме
Сърдечно-съдовата медицина през 2022 г: 10-те най-добри статии за клапни сърдечни заболявания
Ключови думи
клапни сърдечни заболявания
The year in cardiovascular medicine 2022: the top 10 papers in valvular heart disease
expand article infoHelmut Baumgartner, Bernard Iung#, David Messika-Zeitoun¤
¶ University Hospital Muenster, Muenster, Germany# Bichat Hospital, Paris, France¤ University of Ottawa Heart Institute, Ottawa, Canada
Open Access
Abstract
The year in cardiovascular medicine 2022: the top 10 papers in valvular heart disease
Keywords
valvular heart disease