Interventional Cardiology Forum 3: 26-29, doi: 10.3897/icf.3.e109733
Сърдечно-съдовата медицина през 2022 г: 10-те най-добри статии в интервенционалната кардиология
expand article infoE. Барбато, M. МакЕнтегарт§, T. Гори|
‡ Университет Сапиенца в Рим, Рим, Италия§ Медицински център на Колумбийския университет, Ню Йорк, Съединени Американски щати| Университетски медицински център Майнц и Германски център за сърдечно-съдови изследвания, Майнц, Германия
Open Access
The year in cardiovascular medicine 2022: the top 10 papers in interventional cardiology
expand article infoE. Barbato, M. McEntegart#, T. Gori¤
¶ Sapienza University of Rome, Rome, Italy# Columbia University Medical Center, New York, United States of America¤ University Medical Centre Mainz and DZHK, Mainz, Germany
Open Access