Interventional Cardiology Forum в Националния референтен списък на НАЦИД

16 Може 2022

„Форум за интервенционална кардиология” (Interventional Cardiology Forum)” - официалният орган на Дружеството по интервенционална кардиология в България - бе индексиран в Националния референтен списък (НРС) на НАЦИД за съвременни български научни издания с научно рецензиране. 

В НРС се вписват издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера. Поддържан от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация, този систематизиран списък, позволява на потребителите да търсят и намират информация за научните издания по различни критерии.
 

This website uses cookies in order to improve your web experience. Read our Cookies Policy

OK